Human resources
人力资源
  • 电话客服(不含销售性质)-绵阳
  • 纯客服无销售性质(移动客服)
  • 行业研究员(上海)
  • 高级行政(上海)
  • 线上技术支持(北京)
  • 调度助理(外企)
CONTACT US
联系我们
  •  电话:028-86267792
  •  邮箱:admin@neower.com
  •  地址:四川省成都市高新区高朋东路2号5楼1502室
版权所有:四川创新动力信息科技有限责任公司   蜀ICP备19003963号-1